מאמרים

תיעוד המוצר לבידול המותג

תיעוד המוצר מסייע ליצרנים להתבדל מול המתחרים. תיעוד מוצר משפר את השירות עצמי של הלקוח ושביעות רצונו לאחר מכירה על-מנת להשיג עוד מכירות ועוד הכנסות.

מסמך הנדסי שמתאר היטב את המוצר יבדל אותך מהמתחרים שלך.

תיעוד המוצר מסייע לצוות השיווקי בשלב המכירה ולצוות תמיכה בשלב שלאחר המכירה.

כאשר הלקוח מבצע חיפושים לפני הקניה רבים מהם עשויים להעדיף לעשות זאת בעצמם באמצעות האינטרנט . בשלב זה מסמכים שמתארים את המוצר הם הרבה יותר מועילים מעלון קצר.  הם משפיעים על החלטת הרכש  כאשר הלקוח בודק את האפשרויות בשירות עצמי בעת בחינת פתרונות לבעיות אפשריות שלאחר הקניה בזמן השימוש במוצר.

תיקון תקלות לאחר המכירה היא בעיה קריטית עבור כל חברה. מדריכים כתובים ומדריכים מקוצרים מעשיים יאפשרו קבלת עזרה בשירות עצמי בידי המשתמש.

בדוק אם המסמכים הקיימים שלך עונים לנקודות מפורטות להלן:

1.         בידול תחרותי מול המתחרים

2.         שירות עצמי לפתרונות בידי הלקוחות

3.         תיעוד נכון כדי לענות על הדרישות של השוק והרגולטור

4.         הפחתת עלויות שירות ותמיכה

5.         הגדלת שביעות רצון של הלקוחות והכנסות נוספות ממוצרים

אם מסמכי המוצר הנוכחיים אינם מתאימים לדרישות ובכוונתך לשפר אותם או הנך מתכוון לכתוב מסמכים למוצרים חדשים, פנה אלינו להתייעצות בחינם.

054-7510280